de Severin in Bilder

...jetz het de Severin de Schlüssu scho weder vergässe...
...s'Grossmueti esch e Zauberfee..
...s'Ässe esch gruusig...
...s'esch langwiilig wänn's rägnet...
...es het rieseglüngge...
...ech weiss nümme was ech muess go poschte...
...ech cha s'billet nümme fende...
...ech ha s'mueti ond de vati gärn...
...s'shampoohorn...
...so schööön, es esch vollmond...
...was hämmer dänn do eso zmetzt uf de schtross..
...nor d'ängeli ond fee, sie send no hellwach...
...drüü Schöfli am Morge...
...drüü Schöfli am Obe...